โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

17884651_705625612974104_9031370928156629559_n

Read More

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันGH – BANK เทควันโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันGH – BANK
เทควันโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

17797747_1141304826014656_1232618540_o 17797824_1139565132855292_315260308_o 17837049_1141304829347989_1130917077_o

Read More

วันจำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2560

130x150cm%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

Read More

การไฟฟ้านครหลวงมอบรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 3 ดาว

การไฟฟ้านครหลวงมอบรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 3 ดาว

แก่โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พร้อมเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ตามโครงการ Energy Mind Award 2016img_0408 img_0357 img_0411 img_0422 img_0426 img_0435

Read More

#เด็กเก่งปราโมชฯ O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559

image


 

Read More

พีธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

300x150cm%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%872559

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

300x150cm%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b5

Read More

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

300x100-6%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b6%e0%b8%a13

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประดับดาวดวงที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

300x150cm%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b2

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

300x150cm%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b4

Read More