พีธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

300x150cm%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%872559

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

300x150cm%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b5

Read More

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

300x100-6%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b6%e0%b8%a13

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประดับดาวดวงที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

300x150cm%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b2

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

300x150cm%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b4

Read More

กำหนดการสอบ O-net ปีการศึกษา 2559

300x100-5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9ao-net59

Read More

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม

img311

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ป.1และป.3

16299548_662826233920709_2863195721299764372_n

Read More

การแข่งขันกีฬาสีอนุบาล ปีการศึกษา 2559

16195524_662254247311241_7081754740557199733_n

16298895_1564966866851620_1502076734754186822_n

Read More

คณะผู้บริหารและคณะครูทัศนศึกษาพระราชวังพญาไท ในกิจกรรมวันครู๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

16143220_658215864381746_8253744680248904386_n

Read More