กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

300x100-4%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%842-59

Read More

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

Read More

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More

กิจกรรมค่ายทักษะภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

Read More

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

400x150

Read More

การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

img267

Read More

เชิญชมคอนเสิร์ตฟรี

consert

Read More

กิจกรรมของเรา

สช. เปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2

1

นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช...

Read More