Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังรับสมัครม.1- 4 หลักสูตรพิเศษตามแนวทางของสสวท.และสอวน.ห้องละ 25 คน เชิญชมห้องเรียนได้ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติม

รับชมนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา บรรเลงไวโอลีน-วิโอล่า ในรายการโทรทัศน์การกุศล "น้ำใจช่วยไต" ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 น.