Category Uncategorized

ส่งความสุข ๒๕๖๒

49615151_1070020919867903_5940143304573190144_n

Read More

กำหนดการสอบกลางภาค2-61

กำหนดการสอบกลางภาค2-61

155x210cm%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%842-61

Read More

แผนที่การเดินทาง กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ ๓๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๓๕

แผนที่การเดินทาง กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ ๓๕
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๓๕

1544488190389

48361856_2420361297978835_1288334071033757696_n

Read More

กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ ๓๕

45911326_1037908156412513_866721634373861376_n

Read More

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เป็นสนามสอบโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
เป็นสนามสอบโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561  (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

45308954_1033596513510344_2067377431278256128_n

 

Read More

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิชาการ ๖๑

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิชาการ
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

2222

Read More

ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

40460083_999350860268243_6497276141403897856_n

Read More

อบรมและฝึกปฏิบัติผู้ประกาศข่าว

อบรมและฝึกปฏิบัติผู้ประกาศข่าว
๖ กันยายน ๒๕๖๑

41113199_1001779713358691_6550173280743981056_n

Read More

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

38936051_979436708926325_9214934053910740992_n

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑

40269974_997582600445069_4655768411702296576_n

Read More