ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1-60

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1-60
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นป.1 

ระดับชั้นป.2

ระดับชั้นป.3

ระดับชั้นป.4

ระดับชั้นป.5

ระดับชั้นป.6

ระดับชั้นม.1/1 (สสวท.)

ระดับชั้นม.1/2

ระดับชั้นม.2/1(สสวท)

ระดับชั้นม.2/2-2/3

ระดับชั้นม.3/1(สสวท)

ระดับชั้นม.3/2-3/3

ระดับชั้นม.4/1-4/3

ระดับชั้นม...

Read More

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชุมนุมงานฝีมือ) ร่วมทำดอกดารารัตน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชุมนุมงานฝีมือ)
ร่วมทำดอกดารารัตน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา
Read More

สมัครเรียนเชิญห้องธุรการ

18446502_723744611162204_1448794452294661309_n

Read More

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

image

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

150x300cm%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad

Read More

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนบุคลากรและครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

18198699_719136181623047_3633896386519341191_n

Read More

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

185x105cm%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a259

Read More

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

17884651_705625612974104_9031370928156629559_n

Read More

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันGH – BANK เทควันโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันGH – BANK
เทควันโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

17797747_1141304826014656_1232618540_o 17797824_1139565132855292_315260308_o 17837049_1141304829347989_1130917077_o

Read More

วันจำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2560

130x150cm%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

Read More