โรงเรียนปราโมชวิทยามีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม coding ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนปราโมชวิทยามีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม coding ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Coding_190910_0001Coding_190910_0002 Coding_190910_0003 Coding_190910_0004 Coding_190910_0005 Coding_190910_0006 Coding_190910_0007 Coding_190910_0008 Coding_190910_0009 Coding_190910_0010 Coding_190910_0011 Coding_190910_0012 Coding_190910_0013 Coding_190910_0014 Coding_190910_0015 Coding_190910_0016 Coding_190910_0017 Coding_190910_0018 Coding_190910_0019 Coding_190910_0020 Coding_190910_0021 Coding_190910_0022

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>